facebook

Rólunk

Jövőt építeni csak a múltat tisztelve lehet. Az NNÖ 10 éve működik az együttműködés, a tisztelet és a hagyományőrzés irányelvei alapján, melyekben kiemelten fontos szerepet kap a közösségek támogatása, összetartása és munkájuk segítése. Az elmúlt 10 évben jelentős szerepet vállaltunk településünk kulturális életében, szorosan együttműködve az iskolával és óvodával. Ezt a megkezdett munkát a törvény adta lehetőségnek köszönhetően új alapokra helyeztük, mely arra nyújtott lehetőséget, hogy az oktatás újra helyi vezetés alá került.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony tagjai:

Legfőbb célunk a német hagyományok megőrzése, sváb kulturális értékeink megóvása, a nemzetiségi identitás ápolása – minden tag német származású és beszéli a német vagy sváb nyelvet.

A község számára a Német Nemzetiségi Önkormányzat neve eddig a sváb kultúrával és hagyományőrzéssel fonódott össze. A nemzetiségi önkormányzatok ugyanakkor önálló gazdálkodású szervezetek is; a helyi, települési önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi viszony. A képviselő testület támogatásának köszönhetően a Német Nemzetiségi Önkormányzat tudott élni törvény adta lehetőségeivel és a nemzetiségi intézmények újra a község fenntartása alá kerültek, azzal a különbséggel, hogy ebben a helyzetben a Német Nemzetiségi Önkormányzat tart fenn és működtet intézményeket, ő dönt, és megállapodásuk szerint a települési önkormányzat segíti munkáját és jótáll a német önkormányzatért.

Milyen lehetőséget nyújt mindannyiunk számára az újonnan kialakult helyzet?

Iskolánkban a megnövekedett forrásoknak köszönhetően lehetőségünk nyílt:

– a német nemzetiségi nyelvoktatás minőségi fejlesztésére
– pedagógusaink nemzetiségi tanulmányainak támogatására
– a gyermekek és a szülők részére közösségi programok szervezésére
– az új tornacsarnok felépítésében való szerepvállalásra

Mindkét intézményben folyamatos cél a

– modern oktatási eszközök használatának bevezetése
– a pedagógus továbbképzését helyi szintű szervezése
– partnerkapcsolatok ápolása – Henfenfeld , Rain, Vízkelet, Taksonyfalva
– és sok más egyéb fejlesztés
Köszönjük a segítséget és a pozitív hozzáállást mindenkinek, aki fontosnak érezte, érzi ezeknek az értékeknek a megőrzését, további támogatásukra is számítunk az együttgondolkodás és együttműködés nevében.

Goethe szavaival is élve ugyanis a legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.