facebook

Hungaro-Art Zeneiskola beiratkozás

A Hungaro-Art Zeneiskola szeretettel várja elsős növendékeit! 

Beiratkozás 2020/2021

Tisztelt Szülők! Kérjük, kattintsanak erre a bejegyzésre a beiratkozáshoz szükséges további információkért! Tovább

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Szülő! Tájékoztatjuk, hogy gyermeke személyes adatait iskolánkba történő felvételi jelentkezésétől a tanulói jogviszonyának megszűnését követő öt évig kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény,  valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR) alapján, az azokban meghatározott feltételek Tovább

Iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

Tisztelt Szülők! A kialakult járványügyi-, és veszélyhelyzetre tekintettel az óvodai és iskolai beiratkozások időpontjáról és megvalósításáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket. A taksonyi óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó, taksonyi lakóhellyel rendelkező azon gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik. A nem taksonyi lakóhellyel rendelkező gyermekek jelentkezését 2020. április 17-ig Tovább

Beiratkozás rendje

Nyilatkozatok

Kedves Szülők! A nyilatkozatok csak aláírva érvényesek! 1. Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről nyomtatvány, a hozzá tartozó adatkezelési nyilatkozatot MINDKÉT Szülőnek alá kell írnia2. NYILATKOZAT életvitelszerű ott lakásról – törvényes képviselő aláírása szükséges, illetve 2 TANÚ ALÁÍRÁSA IS!3. Etika és hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozat – MINDKÉT szülő aláírása szükséges4. Nyilatkozat a gyermek Tovább